Artemisia Gentileschi
Italian painter (1593-1652)
Artemisia
Pronunciation: ar-tay-MEE-zee-ah
Gentileschi
Pronunciation: jen-tee-LES-kee